นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 208 คน

เยี่ยมชม 12,351 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนธันวาคม ครั้งที่ 2

7 ธันวาคม 2563 54 ครั้ง พิชยานันต์ เพียสมบัติ แชร์  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนธันวาคม ครั้งที่ 2

จำนวน  6  ราย  รายละเอียดเอกสารตามไฟล์ที่แนบมานี้

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.471.50 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา