นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 170 คน

เยี่ยมชม 12,282 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง เรื่อง ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ประจำปี 2564

15 ธันวาคม 2563 60 ครั้ง พิชยานันต์ เพียสมบัติ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.126.58 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา