นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 160 คน

เยี่ยมชม 12,261 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 มี.ค. 64ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน เมษายน 64 ครั้งที่ 1 แชร์  
16 มี.ค. 64ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้ที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แชร์  
8 มี.ค. 64ขอเชิญเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ประจำปีงบประมาณ 2564ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/a3ecck แชร์  
8 มี.ค. 64ขอเชิญเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
5 มี.ค. 64ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน มีนาคม 64 ครั้งที่ 2 แชร์  
3 มี.ค. 64โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้กับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง แชร์  
17 ก.พ. 64ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน มีนาคม 64 ครั้งที่ 1 แชร์  
8 ก.พ. 64ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน กุมภาพันธ์ 64 ครั้งที่ 3 แชร์  
2 ก.พ. 64ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน กุมภาพันธ์ 64 ครั้งที่ 2 แชร์  
20 ม.ค. 64ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน กุมภาพันธ์ 64 ครั้งที่ 1 แชร์  
14 ม.ค. 64ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน มกราคม 64 ครั้งที่ 2 แชร์  
29 ธ.ค. 63ท่านนายกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 แชร์  
22 ธ.ค. 63ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนมกราคม 2564 ครั้งที่ 1  แชร์  
18 ธ.ค. 63สภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าแดง จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลท่าแดง กิจกรรมการป้องกันเอดส์และอนามัยเจริญพันธ์/ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
15 ธ.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง เรื่อง ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ประจำปี 2564 แชร์  
7 ธ.ค. 63ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนธันวาคม ครั้งที่ 2 แชร์  
27 พ.ย. 63ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือน ธันวาคม ครั้งที่ 1 แชร์  
23 พ.ย. 63ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 2 แชร์  
28 ต.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง เรื่อง การรับสมัครบคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง แชร์  
26 ต.ค. 63ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 1 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/4 | แสดง 20 จาก 80 รายการ
เปลี่ยนภาษา