เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

สภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าแดง จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลท่าแดง กิจกรรมการป้องกันเอดส์และอนามัยเจริญพันธ์/ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี พ.ศ. 2563

แชร์

วันศุกร์ที่  18  ธันวาคม  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง  นำโดย  นายบุญยงค์  ปะสาวะโพธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง(สภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าแดง) จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลท่าแดง  กิจกรรมการป้องกันเอดส์และอนามัยเจริญพันธ์/ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  ประจำปี พ.ศ. 2563  ณ  บริเวณ  โรงเรียนบ้านท่าแดง  ตำบลท่าแดง  อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์  เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน และกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ เพื่อผลักดันให้เด็กและเยาวชนในตำบลท่าแดง  ให้มีความรู้  เข้าใจถึงวิธีลดความเสี่ยง  ลดการติดเชื้อ (HIV) รายใหม่  รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่พร้อม  และสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการแสวงหาความช่วยเหลือ  หรือค้นหาทางเลือกที่เหมาะสม  เมื่อต้องเผชิญภาวะที่นำไปสู่เพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน  หรือการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์  ดังนั้น  การพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นส่วนสำคัญ และเป็นการรณรงค์ให้ภาครัฐและเอกชนสามารถดำเนินการป้องกันการติดเชื้อในชุมชน และแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง จึงได้เชิญนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองไผ่ มาบรรยายให้ความรู้แก่เยาวชน ในโครงการดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. รวมเป็นระยะเวลา 1 วัน

 

หมายเหตุ :  เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งขยายเวลาจัดได้ตั้งแต่  ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB