เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ

เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง  ได้เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันนี้  ไปจนถึงวันที่  30  กันยายน  2564 (เกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2504 – 1 กันยายน 2505)  

ถ้าเป็นไปได้ให้รีบมาขึ้นทะเบียนในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 เพื่อที่สำนักงบประมาณฯ ได้ทราบข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุเพื่อที่จะจัดทำร่างงบประมาณฯ

และในช่วงเดือนมกราคม - กันยายน 2564 เป็นช่วงเก็บตก

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน  และหลักฐานของผู้ลงทะเบียน รายละเอียดตามไฟล์รูปที่แนบมานี้


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ
0.02s. 0.50MB