นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 161 คน

เยี่ยมชม 12,180 คน

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2564

7 เมษายน 2564 141 ครั้ง พิชยานันต์ เพียสมบัติ แชร์  

วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง นำโดยนายสมพงษ์ มหาวังษ์ นายอำเภอหนองไผ่ ร่วมกับ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันจักรี ณ วัดทุ่งเรไร  โดยดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดภายในวัด


ประมวลภาพกิจกรรม 40 ภาพ

เปลี่ยนภาษา