นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 189 คน

เยี่ยมชม 12,324 คน

ข้อบัญญัติ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
21 ส.ค. 63ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560 แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา