นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 180 คน

เยี่ยมชม 12,301 คน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
28 มี.ค. 64ITA2564 (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ) แชร์  
16 มิ.ย. 63รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2562 แชร์  
16 มิ.ย. 63ขอเชิญเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
13 ม.ค. 63ประกาศการใช้คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง แชร์  
9 ม.ค. 63คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แชร์  
6 ม.ค. 63ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แชร์  
6 ม.ค. 63การประเมินหน่วยงาน ITA 2563 แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา