นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 200 คน

เยี่ยมชม 12,311 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 33 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
21 เม.ย. 64จ้างก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านคสล.นานายประเสริฐ วิลัยศิลป์ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
20 เม.ย. 64จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนางบำเพ็ญ - หัวสะพาน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
20 เม.ย. 64จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนางบำเพ็ญ - หัวสะพาน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
20 เม.ย. 64จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายนภดล ฤาชา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
20 เม.ย. 64จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายนภดล ฤาชา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
19 เม.ย. 64จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสุพัฒน์ พรมแสง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
19 เม.ย. 64จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสุพัฒน์ พรมแสง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
8 เม.ย. 64จ้างขุดลอกคลองแล้ง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 เม.ย. 64จ้างขุดลอกคลองแล้ง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
1 เม.ย. 64จ้างออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 เม.ย. 64จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายคอกวัว - คลองตีบหมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 เม.ย. 64จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายคอกวัว - คลองตีบหมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
31 มี.ค. 64จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินคนธา นางสาวธมลวรรณ กองชนะ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
31 มี.ค. 64จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินคนธา นางสาวเกศกนก หงษ์รัตน์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
31 มี.ค. 64จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแดง นางสาวอนุสรา ศรีสุข ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
31 มี.ค. 64จ้างเหมาบริการอาสาสมัครกู้ชีพ นายอาทิตย์ อ่ำดิษฐ์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
31 มี.ค. 64จ้างเหมาบริการอาสาสมัครกู้ชีพ นายพงศธร จันทร์ขำ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
31 มี.ค. 64จ้างเหมาบริการอาสาสมัครกู้ชีพ นายธนกร สวัสดิรักษ์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
31 มี.ค. 64จ้างเหมาบริการอาสาสมัครกู้ชีพ นายเฉลิมรักษ์ ปงก๋า ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
31 มี.ค. 64จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินคนธา ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา