เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563141 ธ.ค. 63
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563181 ธ.ค. 63
ประกาศ ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของ สภา อบต.ท่าแดง พ.ศ.25631428 ต.ค. 63
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.25633328 ก.ย. 63
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563202 ก.ค. 63
ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.25631630 เม.ย. 63
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญประจำปีสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.25631930 มี.ค. 63
สัดส่วนการประชาคมท้องถิ่น362 ธ.ค. 62
ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.25621829 เม.ย. 62
กำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.25621729 เม.ย. 62
ประกาศสภา อบต. 451 ก.ค. 59
คำสั่งสภา อบต.467 ก.พ. 54
หนังสือสภา อบต. 677 ก.พ. 54
แบบฟอร์มสภา อบต 433 ต.ค. 50
ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB