เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563928 ก.ย. 63
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25631024 ส.ค. 63
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563817 ส.ค. 63
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563810 ส.ค. 63
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256372 ก.ค. 63
ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.2563430 เม.ย. 63
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญประจำปีสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563530 มี.ค. 63
สัดส่วนการประชาคมท้องถิ่น162 ธ.ค. 62
ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.2562429 เม.ย. 62
กำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.2562429 เม.ย. 62
ประกาศสภา อบต. 281 ก.ค. 59
คำสั่งสภา อบต.277 ก.พ. 54
หนังสือสภา อบต. 257 ก.พ. 54
แบบฟอร์มสภา อบต 273 ต.ค. 50
ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB