เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25632124 ธ.ค. 63
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ.256391 ธ.ค. 63
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563141 ธ.ค. 63
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.25631828 ต.ค. 63
ประกาศ ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของ สภา อบต.ท่าแดง พ.ศ.25631228 ต.ค. 63
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.25633028 ก.ย. 63
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25633024 ส.ค. 63
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25632317 ส.ค. 63
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25632910 ส.ค. 63
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563182 ก.ค. 63
ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.25631430 เม.ย. 63
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญประจำปีสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.25631630 มี.ค. 63
สัดส่วนการประชาคมท้องถิ่น342 ธ.ค. 62
ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.25621629 เม.ย. 62
กำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.25621529 เม.ย. 62
ประกาศสภา อบต. 431 ก.ค. 59
คำสั่งสภา อบต.447 ก.พ. 54
หนังสือสภา อบต. 647 ก.พ. 54
แบบฟอร์มสภา อบต 413 ต.ค. 50
ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB