นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 157 คน

เยี่ยมชม 12,198 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ธ.ค. 63ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
1 ธ.ค. 63ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
28 ต.ค. 63ประกาศ ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของ สภา อบต.ท่าแดง พ.ศ.2563 แชร์  
28 ก.ย. 63ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
2 ก.ค. 63ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
30 เม.ย. 63ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
30 มี.ค. 63ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญประจำปีสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
2 ธ.ค. 62สัดส่วนการประชาคมท้องถิ่น แชร์  
29 เม.ย. 62ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.2562 แชร์  
29 เม.ย. 62กำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.2562 แชร์  
1 ก.ค. 59ประกาศสภา อบต.  แชร์  
7 ก.พ. 54 คำสั่งสภา อบต. แชร์  
7 ก.พ. 54หนังสือสภา อบต.  แชร์  
3 ต.ค. 50แบบฟอร์มสภา อบต  แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา