นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 168 คน

เยี่ยมชม 12,369 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง

  • ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
  • โทรศัพท์ 056-029-727 โทรสาร 056-029-727
    อีเมล์ O.tadang@hotmail.com

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา