นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 45 คน

เยี่ยมชม 19,583 คน

รายงานผลการป้องกันการทุจริตรอบ 1 ปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 มี.ค. 64การประเมินความเสี่ยง/ รายงานการประเมินการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบล ท่าแดง ประจำปี ๒๕๖๔ แชร์  
25 มี.ค. 64รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
22 มี.ค. 64รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
19 มี.ค. 64รายงานการการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดืือน O 40 แชร์  
2 ต.ค. 63รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  แชร์  
22 มิ.ย. 63รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
1 มิ.ย. 63รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง แชร์  
28 พ.ค. 63การนำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง แชร์  
26 พ.ค. 63รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ITAS) ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
25 พ.ค. 63รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ.2561- พศ.2564) รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 แชร์  
2 ธ.ค. 62สมุดยืม-คืน ทรัพย์สินของทางราชการ แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา