นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 182 คน

เยี่ยมชม 12,321 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 มี.ค. 64การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต O36-37 แชร์  
2 ม.ค. 63การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร แชร์  
10 ธ.ค. 62แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา