นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 193 คน

เยี่ยมชม 12,340 คน

เจตจำนงของผู้บริหาร
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ต.ค. 63การประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงาน ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา