ข้อมูลทั่วไป

การดำเนินงานของอบต.

แผนพัฒนาอบต.

ข้อมูลทะเบียนประวัติ

โครงสร้างองค์กร

กิจการสภา

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[   ประกาศราคากลาง   ]
 

       ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.สายหน้าอบต.ท่าแดง ม.7จำนวน2ช่อง( 11/20/2015 2:58:42 PM )

       ราคากลางวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายทองใหม่ อ่อนเทียน หมู่ที่ 5( 7/16/2015 3:02:24 PM )

       ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายฮ้อน หมู่ที่ 4( 7/16/2015 3:01:26 PM )

       ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากเดิม-สุดหมู่บ้าน หมู่ที่ 2( 7/16/2015 3:00:35 PM )

       ราคากลางยานขนส่งและพาหนะ (รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)( 4/20/2015 12:57:50 PM )

       ราคากลางประปาหมู่ที่ 9( 4/10/2015 2:31:49 PM )

       ราคากลางท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 11( 4/10/2015 2:31:12 PM )

       ราคากลางท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 4( 4/10/2015 2:30:27 PM )

       ราคากลางซ่อมถนนน้ำล้นผ่าน คสล.หมู่ที่ 10( 4/10/2015 2:29:39 PM )

       ราคากลางซ่อมถนนน้ำล้นผ่าน คสล.หมู่ที่ 7( 4/10/2015 2:28:53 PM )

       ราคากลางถนน คสล.สายหน้าโรงเรียน หมู่ที่ 7( 3/17/2015 1:48:41 PM )

       ราคากลาง ถนน คสล.สายหนองระหาร-วังโบสถ์ หมู่ที่ 14( 3/17/2015 1:47:53 PM )

       ราคากลาง ถนน คสล.สายกลางบ้าน ศพด.หมู่ที่ 8( 3/17/2015 1:46:54 PM )

       ราคากลาง ครุภัณฑ์ สำหรับติดตั้งและขยายเขตสัญญาณเสียงไร้สาย( 1/6/2015 9:44:51 AM )

       ตารางราคากลางอาหารกลางวัน( 10/13/2014 2:04:07 PM )


จำนวน : 135 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 9 ในทั้งหมด 9 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ  
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9  

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design