ข้อมูลทั่วไป

การดำเนินงานของอบต.

แผนพัฒนาอบต.

ข้อมูลทะเบียนประวัติ

โครงสร้างองค์กร

กิจการสภา

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[   ประกาศราคากลาง   ]
 

       โครงการขุดลอกคลองนาทุ่ง หมู่ที่ 6( 3/13/2017 2:52:04 PM )

       โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 - 10 สายหน้า อบต.ท่าแดง( 3/13/2017 2:50:18 PM )

       โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ท่าแดง ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์( 3/13/2017 2:48:35 PM )

       โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 9 สายเรียบคลองตะโกลาดตอนบน( 3/13/2017 2:47:35 PM )

       โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 9 สายภายในหมู่บ้าน-โปร่งแร่( 3/13/2017 2:46:07 PM )

       โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ 7( 3/7/2017 3:35:48 PM )

       โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่ หมู่ที่2-8 สายเรียบแม่น้ำป่าสัก( 3/7/2017 3:33:41 PM )

       โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 8 สายคอกหมู( 3/7/2017 3:30:12 PM )

       ราคากลางรถตักหน้า-ขุดหลัง( 4/21/2016 4:08:05 PM )

       ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง( 2/17/2016 5:47:44 PM )

       ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์( 1/8/2016 5:08:59 PM )

       ราคากลางประปา ม12( 12/28/2015 3:12:19 PM )

       ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางบัว-บ้านนางสังคม ม.10-13( 11/20/2015 3:02:00 PM )

       ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ทางเข้าม.9 ต่อจากของเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย6.00เมตร( 11/20/2015 3:01:06 PM )

       ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.สายหลังบ้านนายกองพัน คำทุย ม.8( 11/20/2015 2:59:49 PM )


จำนวน : 135 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 8 ในทั้งหมด 9 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9  

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design