ข้อมูลทั่วไป

การดำเนินงานของอบต.

แผนพัฒนาอบต.

ข้อมูลทะเบียนประวัติ

โครงสร้างองค์กร

กิจการสภา

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[   ประกาศราคากลาง   ]
 

       5. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเรียบคลองบึงตะแบก หมู่ที่ 14( 4/7/2017 5:07:47 PM )

       4. โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งทรุด หมู่ที่ 5( 4/7/2017 5:07:14 PM )

       2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 ถนนสายท่าเยี่ยม – หนองชุมแสง( 4/7/2017 5:06:47 PM )

       4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ถนนสายหน้าน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10( 4/3/2017 4:56:15 PM )

       3. โครงการขยายท่อเหลี่ยม คสล. พร้อมประตูปิด-เปิดน้ำ และหินทิ้งท้ายน้ำ หมู่ที่ 4 จุดนานายอาน( 4/3/2017 4:55:24 PM )

       2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเรียบแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 14( 4/3/2017 4:53:52 PM )

       1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 สายเรียบคลองหม้อ( 4/3/2017 4:53:07 PM )

       โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3,4,12 สายเรียบคลองกรวดฝั่งตะวันตก( 3/31/2017 4:07:05 PM )

       โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 สายบ้านนางไสว( 3/31/2017 4:00:31 PM )

       4. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6 (ฝั่งตะวันออก) สายเรียบคลองนาทุ่ง – คลองกรวด (ฝั( 3/31/2017 3:59:42 PM )

       7. โครงการก่อสร้าง ท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 8 บริเวณนานายจันทร์ดี จันนวล( 3/16/2017 3:50:07 PM )

       6. โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน หมู่ที่ 13 บริเวณนานายมนตรี โพธิ์ศรี( 3/16/2017 3:49:37 PM )

       5. โครงการก่อสร้าง ท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 7 บริเวณนานายสุธรรม เหล็กหล่ม( 3/16/2017 3:48:49 PM )

       4. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 12 สายคลองน้ำหลุม( 3/16/2017 3:45:43 PM )

       2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 11 สายเรียบคลองกรวดฝั่งตะวันออก( 3/16/2017 3:45:09 PM )


จำนวน : 135 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 7 ในทั้งหมด 9 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9  

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design