ข้อมูลทั่วไป

การดำเนินงานของอบต.

แผนพัฒนาอบต.

ข้อมูลทะเบียนประวัติ

โครงสร้างองค์กร

กิจการสภา

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[   ประกาศราคากลาง   ]
 

       โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสังคม ม.10( 8/22/2017 4:51:39 PM )

       โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11( 8/10/2017 11:19:54 AM )

       โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 14( 8/4/2017 1:48:09 PM )

       โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 - 4 บ้านลำกง( 8/4/2017 1:47:31 PM )

       โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 ซอยบ้านนายบุญเหลือ( 8/4/2017 1:46:53 PM )

       โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายถนนดำไปโรงเรียนนาทุ่ง หมู่ที่ 11( 7/24/2017 4:36:33 PM )

       โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายสาย พันนุรักษ์ หมู่ที่ 13( 7/18/2017 4:52:39 PM )

       โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านนายบาง กันเย็น หมู่ที่ 10( 7/12/2017 5:18:12 PM )

       โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8( 7/12/2017 5:17:32 PM )

       โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1( 7/3/2017 2:37:25 PM )

       โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 15( 7/3/2017 2:37:02 PM )

       โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 14( 7/3/2017 2:36:45 PM )

       โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 8 สายหนองดินดำ( 4/24/2017 4:35:07 PM )

       โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 สายเรียบคลองกรวด หนองกองเกิน (ฝั่งตะวันตก)( 4/24/2017 4:34:14 PM )

       6. โครงการก่อสร้าง ท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 10 โคกซับยาง( 4/7/2017 5:10:02 PM )


จำนวน : 135 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 6 ในทั้งหมด 9 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9  

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design