ข้อมูลทั่วไป

การดำเนินงานของอบต.

แผนพัฒนาอบต.

ข้อมูลทะเบียนประวัติ

โครงสร้างองค์กร

กิจการสภา

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[   ประกาศราคากลาง   ]
 

       ซ่อมแซมถนนลูกรังส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อด้วยหินคลุก (สายเชื่อมต่อ หมู่ที่ 2-8)( 11/12/2018 3:32:22 PM )

       โครงการก่อสร้าง คสล.ไปโคกหนองตูม หมู่ที่ 15( 9/26/2018 5:07:03 PM )

       โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าบ้านนาทุ่ง ม.6( 9/25/2018 11:58:15 AM )

       โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1( 9/18/2018 4:24:07 PM )

       จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที จานวน 47,650 กล่องๆ ละ 7.82 บาท ประจาเดือนกันยายน 2561( 8/31/2018 3:57:53 PM )

       โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายกองพัน คำทุย หมู่ที่ 8( 8/22/2018 3:16:40 PM )

       จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า( 8/9/2018 1:08:43 PM )

       จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที จานวน 20,988 กล่องๆ ละ 7.82 บาท ประจาเดือนสิงหาคม 2561( 7/31/2018 4:18:11 PM )

       โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางปราณีดีกลาง หมู่ที่13( 7/23/2018 4:52:29 PM )

       โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ท่าแดง( 8/22/2017 5:02:16 PM )

       โครงการก่อสร้างและวางท่อระบายน้ำ ม.5( 8/22/2017 5:01:54 PM )

       โครงการก่อสร้างและวางท่อระบายน้ำ ม.4( 8/22/2017 4:54:06 PM )

       โครงการก่อสร้างและวางท่อระบายน้ำ ม.15( 8/22/2017 4:53:43 PM )

       โครงการก่อสร้างและวางท่อระบายน้ำ ม.1( 8/22/2017 4:53:17 PM )

       โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายไสว ม.12( 8/22/2017 4:52:48 PM )


จำนวน : 135 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ในทั้งหมด 9 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9  

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design