ข้อมูลทั่วไป

การดำเนินงานของอบต.

แผนพัฒนาอบต.

ข้อมูลทะเบียนประวัติ

โครงสร้างองค์กร

กิจการสภา

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[   ประกาศราคากลาง   ]
 

       โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางบุญลือ หมู่ที่ 6( 1/14/2019 5:10:09 PM )

       โครงการก่อสร้างและวางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมบ่อพัก ซอยสันติสุข หมู่ที่ 15( 1/14/2019 5:09:19 PM )

       โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางไพรัตน์ หมู่ที่ 5( 12/27/2018 5:09:18 PM )

       ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางบำเพ็ญ - หัวสะพาน หมู่ที่ 6( 12/26/2018 6:37:38 PM )

       ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายแสง สีแก้ว - สระประปา หมู่ที่ 10( 12/25/2018 4:44:07 PM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาทุ่ง-วังท่าดี 2ช่วง หมู่ที่ 6( 12/21/2018 4:40:10 PM )

       ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางอัมพร ม.9( 12/20/2018 5:33:34 PM )

       ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทางเข้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8( 12/19/2018 5:14:18 PM )

       ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง อบต.ท่าแดง ม.7( 12/18/2018 3:46:36 PM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบำรุง -นายศิลา ตั้งถิ่น หมู่ที่ 6( 12/14/2018 5:57:26 PM )

       ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายภัทร์พิจ ตะกุดแก้ว ม.8( 12/13/2018 7:29:46 PM )

       อาหารเสริม (นม)โรงเรียน นม ยู เอช ที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ชนิดกล่อง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561( 11/30/2018 5:54:56 PM )

       โครงการก่อสร้างและวางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5( 11/27/2018 5:46:25 PM )

       โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังปั๊มประสิทธิ์ หมู่ที่ 15( 11/21/2018 6:12:05 PM )

       โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติสุข หมู่ที่ 15( 11/21/2018 6:05:10 PM )


จำนวน : 135 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 4 ในทั้งหมด 9 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9  

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design