ข้อมูลทั่วไป

การดำเนินงานของอบต.

แผนพัฒนาอบต.

ข้อมูลทะเบียนประวัติ

โครงสร้างองค์กร

กิจการสภา

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[   ประกาศราคากลาง   ]
 

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางใด หงษ์รัตน์ ม.7( 3/20/2019 6:36:09 PM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายชูศักดิ์ อุทากิจ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.7( 3/20/2019 6:34:23 PM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านายประสิทธิ์ เคียนหินตั้ง ม.2( 3/20/2019 3:09:14 PM )

       ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองสายหนองดุก ม.5( 3/18/2019 1:20:13 PM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.บริเวณนานายสมทบ ม.4( 3/12/2019 6:34:38 PM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางศรีไพ ม.2( 3/12/2019 6:33:23 PM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางทวน ม.4( 3/4/2019 4:36:21 PM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางเซม เวียงจันนา ม.14( 3/4/2019 4:35:45 PM )

       ประกาศราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินคนธากลาง( 3/4/2019 9:07:25 AM )

       ก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่มรื่น หมู่ที่ 2( 3/4/2019 9:05:05 AM )

       โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ( 2/12/2019 10:18:17 AM )

       ราคากลางโครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 10( 2/12/2019 9:30:33 AM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสมนึก ม.4( 2/7/2019 5:15:11 PM )

       จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมยูเอชที รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ชนิดกล่อง ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.( 1/31/2019 10:00:56 AM )

       ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสว่าง กองน้อย พร้อมทางเชื่อม ม.5( 1/15/2019 4:12:05 PM )


จำนวน : 135 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ในทั้งหมด 9 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9  

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design