ข้อมูลทั่วไป

การดำเนินงานของอบต.

แผนพัฒนาอบต.

ข้อมูลทะเบียนประวัติ

โครงสร้างองค์กร

กิจการสภา

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[   ประกาศราคากลาง   ]
 

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายเสนีย์ กาพย์แก้ว หมู่ที่ 13( 6/19/2019 1:33:48 PM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากถนนดำ-สายทางเข้าบ่อขยะ ม.11( 6/17/2019 4:46:59 PM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวันนา คำหลอ ม.10( 6/4/2019 3:04:02 PM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอุทัย กาเวระ ม.7( 6/4/2019 2:57:45 PM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง ศพด.เนินคนธา ม.8( 6/4/2019 10:13:46 AM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบุญเหลือ ม.9( 6/4/2019 10:11:19 AM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังบ้าน ม.3-4,ม.3-ม.14( 6/4/2019 10:10:19 AM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน สล.สายถนนดำ-โรงเรียนนาทุ่ง ม.11( 6/4/2019 10:08:49 AM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายจำรัส ม.1( 5/15/2019 10:40:01 AM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน ม.13( 4/24/2019 3:13:58 PM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายชัยวัฒน์ ม.9( 3/28/2019 11:12:20 AM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บริเวณไร่นายกองสิน วันเมือง ม.10( 3/28/2019 11:10:24 AM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายไพรัตน์ ม.9( 3/28/2019 11:08:44 AM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณหน้าวัดโคกสูง ม.13( 3/28/2019 11:07:46 AM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคาร ศพด.บ้านโคกสูง ม.7( 3/20/2019 6:37:49 PM )


จำนวน : 135 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ในทั้งหมด 9 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9  

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design