สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[   ประกาศราคากลาง   ]
 

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสีบู หารสี ม.7( 8/9/2019 1:03:42 PM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางลอด จงใจมั่น หมู่ที่ 10( 8/9/2019 12:56:11 PM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมต่อหมู่ที่ 2-8( 6/24/2019 9:06:32 AM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพรรณี นุริตมนต์ ม.10( 6/24/2019 9:04:18 AM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายเสนีย์ กาพย์แก้ว หมู่ที่ 13( 6/19/2019 1:33:48 PM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากถนนดำ-สายทางเข้าบ่อขยะ ม.11( 6/17/2019 4:46:59 PM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวันนา คำหลอ ม.10( 6/4/2019 3:04:02 PM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอุทัย กาเวระ ม.7( 6/4/2019 2:57:45 PM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง ศพด.เนินคนธา ม.8( 6/4/2019 10:13:46 AM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบุญเหลือ ม.9( 6/4/2019 10:11:19 AM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังบ้าน ม.3-4,ม.3-ม.14( 6/4/2019 10:10:19 AM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน สล.สายถนนดำ-โรงเรียนนาทุ่ง ม.11( 6/4/2019 10:08:49 AM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายจำรัส ม.1( 5/15/2019 10:40:01 AM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน ม.13( 4/24/2019 3:13:58 PM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายชัยวัฒน์ ม.9( 3/28/2019 11:12:20 AM )


จำนวน : 124 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 9 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9  

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design