สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[   ประกาศราคากลาง   ]
 

       ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายบ้านเนินสะเดา - โปร่งแร่ (3ช่วง) ม.9( 10/2/2019 6:35:59 PM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าถนน คสล. สายนายจำรัส ม.1( 9/5/2019 6:03:17 PM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ขยายถนนทางเข้าบ้านนาทุ่ง ม.6( 9/5/2019 5:45:56 PM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคอกวัว - คลองตีบ ม.14( 9/5/2019 5:32:48 PM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายไพรัตน์ ม.9( 8/30/2019 1:53:05 PM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากถนนดำ-ทุ่งแฉลย ม.11( 8/30/2019 1:51:44 PM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองกาสลัก ม.9( 8/30/2019 1:16:56 PM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายบุญลือ ม.4( 8/28/2019 3:52:13 PM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนดำ-รร.นาทุ่ง ม.11( 8/28/2019 3:47:03 PM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังบ้าน ม.3-4 หมู่ที่ 3( 8/26/2019 8:47:25 PM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำเซาะตลิ่ง คสล. คลองเหมืองลำกงสายหลังบ้าน ม.12( 8/26/2019 8:45:30 PM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสีบู หารสี ม.7( 8/9/2019 1:03:42 PM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางลอด จงใจมั่น หมู่ที่ 10( 8/9/2019 12:56:11 PM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมต่อหมู่ที่ 2-8( 6/24/2019 9:06:32 AM )

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพรรณี นุริตมนต์ ม.10( 6/24/2019 9:04:18 AM )


จำนวน : 135 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 9 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9  

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design