ข้อมูลทั่วไป

การดำเนินงานของอบต.

แผนพัฒนาอบต.

ข้อมูลทะเบียนประวัติ

โครงสร้างองค์กร

กิจการสภา

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[   ประกาศและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   ]
 

       ประชาสัมพันธ์_2558_3( 12/15/2014 1:45:10 PM )

       ประชาสัมพันธ์_2558_2( 12/15/2014 1:44:45 PM )

       ประชาสัมพันธ์_2558( 12/15/2014 1:44:17 PM )

       ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับติดตั้งและขยายเขตสัญญาณเสียงไร่้สาย( 12/8/2014 1:52:24 PM )

       สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2/2557( 10/14/2014 10:52:36 AM )

       ราคากลาง อาหารกลางวัน ศพด. ประจำภาคเรียนที่ 2/2558( 10/13/2014 11:03:11 AM )

       ประกาศสอบราคาซื้อถังขยะ( 9/11/2014 4:07:06 PM )

       ประกาศประมูลซื้อรถขยะ( 8/27/2014 2:52:06 PM )

       โลโก้กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าแดง( 6/17/2014 11:18:13 AM )

       รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าแดง ปีงบประมาณ2556-2557( 6/17/2014 11:16:45 AM )

       ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าแดง( 6/17/2014 11:15:52 AM )

       สอบราคาจ้างก่อสร้าง_จำนวน_2_โครงการ( 2/20/2014 1:40:57 PM )

       รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์_โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน_อบต.ท่าแดง_หมู่ที่_7( 2/19/2014 1:39:48 PM )

       ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์( 2/13/2014 4:53:32 PM )

       ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์_โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง( 1/21/2014 8:32:29 AM )


จำนวน : 146 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 9 ในทั้งหมด 10 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design