ข้อมูลทั่วไป

การดำเนินงานของอบต.

แผนพัฒนาอบต.

ข้อมูลทะเบียนประวัติ

โครงสร้างองค์กร

กิจการสภา

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[   ประกาศและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   ]
 

       การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป( 7/2/2015 8:48:42 AM )

       การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ( 7/2/2015 8:45:07 AM )

       การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ_และขนสิ่งปฏิกูล( 7/2/2015 8:44:03 AM )

       การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ_และขนมูลฝอยทั่วไป( 7/2/2015 8:40:03 AM )

       การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ( 7/2/2015 8:39:24 AM )

       การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน( 7/2/2015 8:38:49 AM )

       ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานขนส่งและพาหนะ( 4/21/2015 2:42:55 PM )

       ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังกรองน้ำประปาผิวดิน ม.9( 4/10/2015 2:16:59 PM )

       สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ม.11( 4/10/2015 2:13:08 PM )

       สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.บริเวณนานายขันตี นวลจันทร์ ม.4( 4/10/2015 2:10:28 PM )

       สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนน้ำล้นผ่าน ม.10( 4/10/2015 2:07:44 PM )

       สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนน้ำล้นผ่าน ม.7( 4/10/2015 2:05:22 PM )

       ประกาศสอบงานก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียน ม.7( 3/17/2015 11:31:17 AM )

       ประกาศสอบงานก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน-ศพด. ม.8( 3/17/2015 11:29:18 AM )

       ประกาศสอบงานก่อสร้างถนน คสล. สายหนองระหาร-วังโบสถ์ ม.14( 3/17/2015 11:27:07 AM )


จำนวน : 146 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 8 ในทั้งหมด 10 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design