ข้อมูลทั่วไป

การดำเนินงานของอบต.

แผนพัฒนาอบต.

ข้อมูลทะเบียนประวัติ

โครงสร้างองค์กร

กิจการสภา

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[   ประกาศและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   ]
 

       ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลท่( 8/16/2017 4:32:04 PM )

       ประกาศยกเลิกข้อ 11 ในการสอบราคาจ้าง( 7/24/2017 4:21:35 PM )

       ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมประปาภายในหมู่บ้านในเขตตำบลท่าแดง( 7/12/2017 3:11:07 PM )

       ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จและปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ( 6/15/2016 7:44:09 PM )

       เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง( 5/2/2016 1:04:53 PM )

       ประกาศประมูลซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง( 4/21/2016 4:19:17 PM )

       ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์( 2/17/2016 5:41:50 PM )

       ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์( 1/8/2016 5:13:50 PM )

       ยกเลิกข้อ13ในประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ( 12/29/2015 4:43:38 PM )

       ปรกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12( 12/28/2015 3:16:39 PM )

       สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำสายหน้าบ้านนายทองใหม่ม.5( 7/17/2015 1:43:21 PM )

       สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านยายฮ้อนม.4( 7/17/2015 1:41:53 PM )

       สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ต่อจากของเดิม-สุดหมู๋บ้านม.2( 7/17/2015 1:40:15 PM )

       การรับชำระภาษีป้าย( 7/2/2015 4:20:39 PM )

       การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ( 7/2/2015 4:20:07 PM )


จำนวน : 146 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 6 ในทั้งหมด 10 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design