ข้อมูลทั่วไป

การดำเนินงานของอบต.

แผนพัฒนาอบต.

ข้อมูลทะเบียนประวัติ

โครงสร้างองค์กร

กิจการสภา

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[   ประกาศและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   ]
 

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบำรุง -นายศิลา ตั้งถิ่น หมู่ที่ 6( 12/14/2018 6:03:28 PM )

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายภัทร์พินิจ ตะกุดแก้ว หมู่ที่ 8( 12/13/2018 8:05:43 PM )

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซิ้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ( 12/13/2018 2:16:17 PM )

       ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อนมอาหารเสริม (นม)โรงเรียน นม ยู เอช ที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี เดือนธันวาคม( 11/30/2018 5:56:52 PM )

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างและวางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5( 11/27/2018 7:06:47 PM )

       ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังปั้มประสิทธิ์ หมู่ที่ ๑๕( 11/23/2018 2:29:06 PM )

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติสุข หมู่ที่ 15( 11/21/2018 6:07:00 PM )

       ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง_ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินคนธา( 11/12/2018 4:05:40 PM )

       ประกาศชนะผู้เสนอราคา_จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อด้วยหินคลุก_สายเชื่อมต่อหมู่ที่( 11/12/2018 3:36:14 PM )

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า( 9/4/2018 2:10:17 PM )

       ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า( 8/9/2018 2:22:53 PM )

       ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า( 7/12/2018 4:54:13 PM )

       ประชาสัมพันธ์พี่น้องชาวตำบลท่าแดงร่วมปลูกหญ้าแฝก( 7/9/2018 11:48:13 AM )

       ประชาสัมพันธ์การรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง( 6/16/2018 5:30:37 PM )

       ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน( 5/7/2018 2:26:33 PM )


จำนวน : 146 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ในทั้งหมด 10 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design