ข้อมูลทั่วไป

การดำเนินงานของอบต.

แผนพัฒนาอบต.

ข้อมูลทะเบียนประวัติ

โครงสร้างองค์กร

กิจการสภา

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[   ประกาศและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   ]
 

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน ม.13( 4/24/2019 3:14:59 PM )

       ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายไพรัตน์ ม.9( 3/28/2019 11:21:53 AM )

       ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหน้าวัดโคกสูง ม. 13( 3/28/2019 11:04:55 AM )

       ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าทางเชื่อมระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง ม.7( 3/28/2019 11:03:15 AM )

       ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล. สายบ้านนาชูศักดิ์ อุทากิจ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.7( 3/28/2019 11:01:13 AM )

       ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล.สายบ้านนางใด หงษ์รัตน์ ม.7( 3/28/2019 10:58:15 AM )

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายประสิทธิ์ เคียนหินตั้ง ม.2( 3/20/2019 3:14:12 PM )

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกเหมืองหนองดุก หมู่ที่ 5( 3/20/2019 3:10:31 PM )

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์( 3/18/2019 3:56:13 PM )

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินคนธา( 3/12/2019 6:30:28 PM )

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บริเวณนานายสมทบ ม.4( 3/12/2019 6:28:34 PM )

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางศรีไพ ม.2( 3/12/2019 6:27:18 PM )

       ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางเซม เวียงจันนา ม.14( 3/12/2019 6:20:00 PM )

       ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางทวน ม.4( 3/12/2019 6:12:46 PM )

       ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล.ซอยบ้านนายสมนึก ม. 4( 3/4/2019 4:33:53 PM )


จำนวน : 146 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ในทั้งหมด 10 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design