สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[   หัวข้อกิจกรรมทั้งหมด   ]
 

       ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน( 6/4/2019 11:09:23 AM )

       ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก( 6/4/2019 10:41:24 AM )

       โครงการแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล( 8/7/2018 10:40:21 AM )

       ชาวตำบลท่าแดงร่วมปลูกหญ้าแฝกเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา( 8/7/2018 10:07:26 AM )

       ภูมิปัญญาท้อทถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง( 6/25/2018 6:13:27 PM )

       การรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด สร้างวินัยการใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า( 6/25/2018 5:50:19 PM )

       โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ( 6/29/2016 10:16:57 AM )

       โครงการ "รณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ( 6/24/2016 3:07:31 PM )

       การจัดตั้งธนาคารขยะและอบรมอบรมธนาคารขยะ( 10/9/2015 4:06:43 PM )

       การดำเนินการลดปริมาณขยะ( 10/9/2015 11:01:41 AM )

       ประเพณีบุญบั้งไฟ( 5/11/2012 4:14:07 PM )

       วันสงกรานต์ 2554( 4/25/2011 11:19:45 AM )

       สืบสานประเพณีลอยกระทง( 4/25/2011 11:15:51 AM )

       ถวายเทียนเข้าพรรษา( 4/25/2011 10:54:27 AM )

       อบรมเส้นสายลายสวย( 4/25/2011 10:45:11 AM )


จำนวน : 21 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 2 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2  

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design