สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[   งานจัดเก็บรายได้   ]
 
 

       ภาษีบำรุงท้องที่( 3/25/2010 8:31:01 PM )

       ภาษีป้าย( 3/25/2010 8:30:46 PM )

       ภาษีโรงเรือน( 3/25/2010 8:30:32 PM )

       การชำระภาษีเกินระยะเวลาที่กำหนด( 3/25/2010 8:30:10 PM )


จำนวน : 4 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 1 หน้า
กระโดดไปหน้า   1  

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design