สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ แจ้งดำเนินกิจกรรมป้องกันไข้เลือดออก ] 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง

แจ้งดำเนินกิจกรรมป้องกันไข้เลือดออก

ระหว่างเดือนมิถุนายน-เดือนสิงหาคม 2557


ทำรายการเมื่อ: 15-มิย.-14at 16:16

....................................................................................................................................................................................................................

 [ 6/19/2019 11:51:12 AM ] แบบประเมิน ITA
 [ 6/9/2016 6:56:51 PM ] คู่มือประชาชน
 [ 11/24/2015 4:51:13 PM ] ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อบต.ท่าแดง
 [ 6/15/2014 4:16:24 PM ] แจ้งดำเนินกิจกรรมป้องกันไข้เลือดออก
 [ 4/1/2014 3:26:02 PM ] http://www.dla.go.th/
 
 

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design