สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 [ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายจำรัส ม.1 ] 
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_คสล._นายจำรัส_ม.1_ข้อ.pdf
   ทำรายการเมื่อ: 27-กย.-19at 14:40

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายเขตถนน คสล.สายทางเข้าบ้านนาทุ่ง ม.6   [ 27/9/2562 14:45:58 ]

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล. สายจไปโคกหนองตูม ม.15   [ 27/9/2562 14:43:06 ]

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสุดใจ ม.12   [ 27/9/2562 14:41:16 ]

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายจำรัส ม.1   [ 27/9/2562 14:40:14 ]

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ   [ 6/9/2562 15:50:30 ]

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล. สายคอกวัว-คลองตีบ ม.14   [ 5/9/2562 17:43:26 ]

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล. สายบ้านนายไพรัตน์ ม.9   [ 5/9/2562 17:41:50 ]
     
 

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design