สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 [ ประกาศชนะผู้เสนอราคา_จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อด้วยหินคลุก_สายเชื่อมต่อหมู่ที่ ] 
       ประกาศชนะผู้เสนอราคา_จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณส่วนที่เป็นหล ุมเป็นบ่อด้วยหินคลุก_สายเชื่อมต่อหมู่ที่_2-8.pdf
   ทำรายการเมื่อ: 12-พย.-18at 15:36

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์   [ 18/3/2562 15:56:13 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินคนธา   [ 12/3/2562 18:30:28 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บริเวณนานายสมทบ ม.4   [ 12/3/2562 18:28:34 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางศรีไพ ม.2   [ 12/3/2562 18:27:18 ]

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางเซม เวียงจันนา ม.14   [ 12/3/2562 18:20:00 ]

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางทวน ม.4   [ 12/3/2562 18:12:46 ]

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล.ซอยบ้านนายสมนึก ม. 4   [ 4/3/2562 16:33:53 ]
     
 

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design