สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 [ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ] 
       ประกาศรถเครน.pdf
   ทำรายการเมื่อ: 09-สค.-18at 14:22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางบุญลือ ม.6   [ 15/1/2562 16:09:30 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างและวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ซอยสันติสุข หมู่ที่ 15   [ 14/1/2562 17:23:24 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางไพรัตน์ หมู่ที่ 5   [ 14/1/2562 17:12:47 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบำเพ็ญ - หัวสะพาน หมู่ที่ 6   [ 26/12/2561 18:38:56 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแสง-สระประปา หมู่ที่ 10   [ 25/12/2561 16:45:24 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาทุ่ง-วังท่าดี ม.6   [ 21/12/2561 16:45:34 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางอัมพร หมู่ที่ 9   [ 20/12/2561 17:34:48 ]
     
 

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design