สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 [ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ] 
       CFB_2561-07-12_16-50-12_0055.jpg
   ทำรายการเมื่อ: 12-กค.-18at 16:54

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล. สายหลังบ้าน หมู่ที่ ๓-๔, หมู่ที่ ๓-๑๔ หมู่ที่ ๓   [ 28/6/2562 16:41:00 ]

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล. จากถนนดำ-โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ม.11   [ 27/6/2562 16:52:48 ]

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล. สายจากถนนดำ-สายทางเข้าบ่อขยะ ม.11   [ 24/6/2562 9:09:03 ]

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล. สายบ้านนางพรรณี ม.10   [ 24/6/2562 9:07:45 ]

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล.สายบ้านนายอุทัย ม.7   [ 17/6/2562 16:43:54 ]

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล. สายบ้านนายบุญเหลือ ม.9   [ 17/6/2562 14:29:46 ]

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังบ้าน หมู่ที่ 3-4, หมู่ที่ 3-14 หมู่ที่ 3   [ 17/6/2562 9:07:09 ]
     
 

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design