สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 [ ประชาสัมพันธ์พี่น้องชาวตำบลท่าแดงร่วมปลูกหญ้าแฝก ] 
      

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง  ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลท่าแดงทุกท่านร่วมกิจกรรม    โครงการ “ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก”  เฉลิมพระเกียรติ   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 66 พรรษา  28  กรกฎาคม  พ.ศ.2561 

จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลท่าแดง  ร่วมปลูกหญ้าแฝกเทิดพระเกียรติฯ  เรียนรู้และปฏิบัติจริงในการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่จริง  ในวันพุธที่  18  กรกฎาคม  2561  เวลา 9.30 น.  ณ  บริเวณสระประปาหมู่ที่  10  บ้านโคกสระแก้ว  ตำบลท่าแดง  อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์

   ทำรายการเมื่อ: 09-กค.-18at 11:48

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์   [ 18/3/2562 15:56:13 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินคนธา   [ 12/3/2562 18:30:28 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บริเวณนานายสมทบ ม.4   [ 12/3/2562 18:28:34 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางศรีไพ ม.2   [ 12/3/2562 18:27:18 ]

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางเซม เวียงจันนา ม.14   [ 12/3/2562 18:20:00 ]

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางทวน ม.4   [ 12/3/2562 18:12:46 ]

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล.ซอยบ้านนายสมนึก ม. 4   [ 4/3/2562 16:33:53 ]
     
 

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design