สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ โครงการแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล ] 
ทำรายการเมื่อ: 07-สค.-18at 10:40

....................................................................................................................................................................................................................

  

โครงการแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล
ชาวตำบลท่าแดงร่วมปลูกหญ้าแฝกเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
ภูมิปัญญาท้อทถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
การรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด สร้างวินัยการใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า
โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
     

 

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design