สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ชาวตำบลท่าแดงร่วมปลูกหญ้าแฝกเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ] 
ทำรายการเมื่อ: 07-สค.-18at 10:07

....................................................................................................................................................................................................................

  

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
โครงการแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล
ชาวตำบลท่าแดงร่วมปลูกหญ้าแฝกเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
ภูมิปัญญาท้อทถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
     

 

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design