สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ สืบสานประเพณีลอยกระทง ] 
      

 

รองนายกสมศักดิ์  จันทร์เรียนมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดร้องเพลงหญิง

 

 

กระทงที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 เป็นของหมู่ที่ 2 บ้านท่าสวาย

 

 

กิจกรรมการประกวดนางนพมาศ

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 25-เมย.-11at 11:15
 

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design