สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ คำสั่งสภา อบต. ] 
      


 คำสั่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานสภา_อบต..pdf

    ทำรายการเมื่อ: 07-กพ.-11at 16:34
 

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design