สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ การทำปุ๋ยคอก ] 
      

การทำปุ๋ยคอก

         ปุ๋ยคอกหมักจากมูลสัตว์ ถ้านำมาโดยตรงอาจมีโรคและแมลงศัตรูพืช จึงควรหมักเสียก่อน

       ส่วนผสม

             • รำอ่อน 1 ปี๊บ

             • แกลบเผา ,มูลสัตว์ อย่างละ 10 ปี๊บ

             • ปุ๋ยน้ำชีวภาพและกากน้ำตาล อย่างละ 2 ช้อนแกง

             • น้ำ 10 ลิตร

       วิธีผสม

             • ผสมมูลสัตว์ แกลบเผา และรำละเอียดเข้าด้วยกัน

             • นำปุ๋ยน้ำชีวภาพ และกากน้ำตาล ผสมในน้ำ รดกองปุ๋ยให้ทั่วให้มีความชื้น ในระดับเดียวกับการทำปุ๋ยชีวภาพ (ปุ๋ยแห้ง)

             • เกลี่ยกองปุ๋ยบนพื้นให้หนาไม่เกิน 15 ซม. คลุมด้วยกระสอบป่าน ทิ้งไว้นาน 3-5 วัน โดยไม่กลับกองปุ๋ย เมื่อปุ๋ยเย็นลงนำมาใช้ได้

 

    ทำรายการเมื่อ: 26-มค.-11at 09:56
 

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design