สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ แผนดำเนินงาน ] 
      

             แผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

             ดาวน์โหลดเอกสาร      หน้าปก.pdf

             ดาวน์โหลดเอกสาร      สารบัญ.pdf

             ดาวน์โหลดเอกสาร      ส่วนที่ 1.pdf

              ดาวน์โหลดเอกสาร      ส่วนที่_2.pdf

              ดาวน์โหลดเอกสาร      บัญชีโครงการ.pdf


     แผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

             ดาวน์โหลดเอกสาร      หน้าปก.pdf

             ดาวน์โหลดเอกสาร      สารบัญ.pdf

             ดาวน์โหลดเอกสาร      ส่วนที่_1.pdf

             ดาวน์โหลดเอกสาร      ส่วนที่_2.pdf

              ดาวน์โหลดเอกสาร     บัญชีโครงการ.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 17-มค.-11at 01:23
 

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design