สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ตราสัญลักษณ์ และผลิตภัณฑ์ชุมชนท่าแดง ] 
       ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์  OTOP   5  ดาว 

 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านเนินสะเดา

     ที่อยู่                     24  .9  ตำบลท่าแดง  อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์

                                                          เบอร์ติดต่อ  089-6410482

ผลิตภัณฑ์ ชุมชนท่าแดง

กลุ่มจักสาน  

ผลิตภัณฑ์  กระติ๊บข้าวเหนียว  หวดนึ่งข้าวเหนียว

ที่อยู่  51  หมู่  3  ต.ท่าแดง  อ.หนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์ 

เบอร์ติดต่อ  095-8312843


ระติ๊บข้าวเหนียว  หวดนึ่งข้าว

กลุ่มทอเสื่อกก  

ผลิตภัณฑ์  เสื่อกก

ที่อยู่  124  หมู่  7 ต.ท่าแดง  อ.หนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์ 

เบอร์ติดต่อ  086-0425744

เหนียว  

    ทำรายการเมื่อ: 25-มีค.-10at 18:53
 

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design