สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ วิสัยทัศน์/ พันธกิจ ] 
      


วิสัยทัศน์การพัฒนา

      ท่าแดง  :  ตำบลน่าอยู่  มุ่งสู่คุณธรรม นำชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา ประชามีอาชีพมั่นคง ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 25-มีค.-10at 18:53
 

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design