สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ สำนักปลัด ] 
      

พิชยานันต์ เพียสมบัติ

หัวหน้าสำนักปลัด

น.ส.รุ่งอรุณ ศรีนรสิทธิ์

นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานธุรการ

นางประดับพร ยอดคง                          คาร พิสิฐากุล

จนท.บริหารงานทั่วไป                           นักการภารโรง

 

 

 

นายถวิล เขียนคำสี                      นายสังข์ทอง สีหนาท

พนักงานขับรถ                          พนักงานขับรถ

 

 

 

นายอรรถพล นวลปัน                  นายสมหมาย แก้วอาสา

คนงานทั่วไป                                  ยาม

    ทำรายการเมื่อ: 26-มิย.-19at 08:37
 

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design