สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ กองช่าง ] 
      

ชื่อ-สกุล : นายกิติพงศ์ เทพยุหะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนโยธา
ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
ชื่อ-สกุล : นายเมธา คำรินทร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างโยธา
ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
ชื่อ-สกุล : นายอรรถพล นวนปัน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างโยธา
ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

    ทำรายการเมื่อ: 26-มิย.-19at 08:36
 

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design