สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ กองสวัสดิการ ] 
      

ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่:
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

ชื่อ-สกุล :

ตำแหน่ง :

ที่อยู่:

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

มือถือ

-

ชื่อ-สกุล :

ตำแหน่ง :

ที่อยู่:

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

มือถือ

-

    ทำรายการเมื่อ: 26-มิย.-19at 08:34
 

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design