สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพรรณี นุริตมนต์ ม.10 ] 
       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ.pdf
    ทำรายการเมื่อ: 24-มิย.-19at 09:04
 

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design